Nowe wersje MagresNET | MagresNET

Nowe wersje MagresNET

MagresNET wersja: 6.22

Przeglądanie kontrahentów – dodano możliwość przeglądania kontrahentów według kryterium Rodzaj ceny. Zamówienie do dostawcy – umożliwiono modyfikację ilości zamówionych w drodze na…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.21

Kierowcy/trasy – dodano mechanizm blokowego przypisywania kierowcy/trasy do wielu dokumentów jednocześnie. Awizo dostawy – wprowadzono przeglądanie awiz według kategorii kontrahenta oraz…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.20

Faktury zbiorcze z WZ – procedurę automatycznego tworzenia faktur zbiorczych z dokumentów WZ rozbudowano o kryteria: Kontrahent, Trasa/kierowca. Promocje – dodano możliwość…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.19

Realizacja ZD PZ – na powiązanych dokumentach ZD oraz PZ dodano ilościowe zestawienie pozycji nadmiarowo dostarczonych, braków oraz % realizacji ZD….

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.18

JPK_VAT – dodano możliwość niezależnego zapisu rekordów sprzedaży i zakupu do JPK_VAT, a także wygenerowania JPK_VAT w oparciu o deklarację VAT-7. KPiR…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.17

JPK (2) – zaktualizowano struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego do wersji 2.0. KPiR – zaktualizowano wydruk KPiR, dodano obsługę nowej kolumny (koszty…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.15

e-Deklaracje VAT – wprowadzono mechanizm elektronicznej wysyłki naliczonych w programie deklaracji (VAT-7, VAT-UE oraz VAT-27) w ramach systemu e-Deklaracje. Analiza sprzedaży według zalegania…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.14

Polecenie wyjazdu – mechanizm tworzenia, przeglądania i drukowania dokumentów PLW-polecenie wyjazdu został zoptymalizowany i rozbudowany o szereg nowych funkcjonalności. Etykiety towarów –…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.13

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dodano funkcjonalność naliczania danych i zapisu plików w formacie XML w ramach struktur JPK. Promocje –…

Czytaj więcej