MagresNET wersja: 7.12 | MagresNET
  • Operacje kasowe (analiza rozliczeń) – dodano okresową analizę wpłat i wypłat ze wszystkich (lub wybranych) kas, działającą niezależnie od powiązanych z nimi raportów kasowych.
  • Produkcja (powiązanie PP<=>PW) – wprowadzono powiązanie pomiędzy dokumentem PP-plan produkcji oraz utworzonym na jego podstawie dokumentem PW-przyjęcie wewnętrzne, wraz informacją o stopniu realizacji PW.