MagresNET wersja: 7.08 | MagresNET
  • Zarządzanie cechami – wprowadzono mechanizm zbiorczego zarządzania cechami wyrobów i usług.
  • Zbiorcze rozliczanie dokumentów – w analizie należności i zobowiązań 'Portfel’ dodano możliwość zbiorczego rozliczania zaznaczonych dokumentów w wybranym raporcie bankowym.
  • Widoki formatek – w widoku Przeglądanie kontrahentów dodano kolumnę 'Adres dostawy’, w widoku Przeglądanie kartotek dodano kolumnę 'Kategorie’.