Wsparcie Klienta

Użytkownicy MagresNET objęci są profesjonalną opieką i wsparciem producenta w ramach Asysty MagresNET. Asysta jest gwarancją bezpieczeństwa informatycznego i pełnej zgodności wykorzystywanego oprogramowania z aktualnymi regulacjami prawnymi. Asysta MagresNET obejmuje:

  • pełen dostęp do nowych funkcjonalności wprowadzanych do systemu MagresNET
  • konsultacje telefoniczne oraz e-mail (wsparcie typu helpdesk dla Użytkowników)

Asysta MagresNET

Asysta jest bezpłatna przez okres 1 roku od daty zakupu licencji MagresNET. Koszt przedłużenia Asysty na kolejne 12 miesięcy uzależniony jest od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia poprzedniej Asysty i kalkulowany jest według aktualnej wartości cennikowej posiadanego pakietu:

30%30% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło poniżej 1 miesiąca

50%50% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło pomiędzy 1 miesiąc a 1 rok

70%70% wartości oprogramowania, jeżeli upłynął ponad 1 rok

Regulamin Asysty MagresNET