Wsparcie Klienta

Użytkownicy MagresNET objęci są profesjonalną opieką informatyczną i wsparciem producenta w ramach Asysty MagresNET. Asysta jest dla Użytkowników gwarancją bezpieczeństwa informatycznego i pełnej zgodności wykorzystywanego oprogramowania z aktualnymi regulacjami prawnymi. W ramach Asysty Użytkownicy zyskują:

  • pełen dostęp do wszystkich nowych funkcjonalności wprowadzanych do MagresNET
  • dostęp do konsultacji telefonicznych oraz e-mail Działu Informatycznego Magres
  • wsparcie on-line Działu Informatycznego z wykorzystaniem technologii zdalnego dostępu

Asysta MagresNET

Asysta jest bezpłatna przez okres 1 roku od daty zakupu licencji MagresNET. Koszt przedłużenia Asysty na kolejne 12 miesięcy uzależniony jest od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia poprzedniej Asysty i kalkulowany jest według aktualnej wartości cennikowej posiadanego pakietu:

30%30% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło poniżej 1 miesiąca

50%50% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło pomiędzy 1 miesiąc a 1 rok

70%70% wartości oprogramowania, jeżeli upłynął ponad 1 rok

Regulamin Asysty MagresNET