MagresNET wersja: 7.09 | MagresNET
  • Kopiowanie numerów dokumentów – na wszystkich formatkach przeglądania dodano mechanizm zbiorczego kopiowania numerów zaznaczonych na liście dokumentów.
  • Rozwinięcie technologiczne – na karcie produktu/półproduktu dodano historię modyfikacji rozwinięcia przez użytkowników (kto, kiedy, norma przed/po modyfikacji).
  • ZD-zamówienie do dostawcy – na dokumentach ZD (oraz na powiązanych dokumentach FZ) dodano obsługę pozycji usługowych.