Zmiany w nowych wersjach MagresNET | MagresNET

Wsparcie Klienta

Zmiany w nowych wersjach MagresNET

 

MagresNET wersja: 7.04

Wsparcie dla JPK-V7 – dodano mechanizmy oznaczania kartotek towarów/usług kodami GTU, a także przypisywania oznaczeń typów oraz kodów procedur transakcji do…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.03

Zmiana typu faktury – dodano wygodną funkcjonalność zmiany typu faktury sprzedaży (krajowa, eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa) oraz zakupu (krajowy, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe)…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.02

Kody CN (Nomenklatura Scalona) – dodano możliwość wprowadzania kodów CN na kartotekach wyrobów i usług i drukowania ich na dokumentach. Dokumenty…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.01

Deklaracje VAT – dodano obsługę nowych wersji deklaracji: VAT-7 (20) oraz VAT-7k (14). Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) – kompleksowa obsługa transakcji…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.00

JPK FA (2) – udostępniono w systemie obsługę nowej struktury JPK FA – wersja (2). Import wyciągów bankowych – dodano funkcjonalność…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.32

Sprawozdania księgowe – wprowadzono możliwość zapisu sprawozdań księgowych do formatu Excel XML. Blokada statusu dokumentu – dodano nowe uprawnienie użytkownika: blokowanie…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.31

Plany produkcji – dodano mechanizm zatwierdzania, odtwierdzania i usuwania dokumentów PP-plan produkcji. Koszty uzyskania przychodu – (Rejestry VAT, KPiR, FK) –…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.30

Konfiguracja kolumn (ustawienia użytkownika) – wprowadzono mechanizm automatycznego zapamiętywania rozmiarów i położenia wybranych okien i formatek, szerokości i kolejności kolumn, a…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.29

Płatność podzielona – wprowadzono mechanizm wsparcia dla obsługi płatności podzielonej (ang. split payment). Analiza zapłat – powiązane dokumenty – dodano wydruk…

Czytaj więcej