Zmiany w nowych wersjach MagresNET | MagresNET

Wsparcie Klienta

Zmiany w nowych wersjach MagresNET

 

MagresNET wersja: 7.08

Zarządzanie cechami – wprowadzono mechanizm zbiorczego zarządzania cechami wyrobów i usług. Zbiorcze rozliczanie dokumentów – w analizie należności i zobowiązań ‘Portfel’…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.07

Wiadomości e-mail – wprowadzono kompleksowy mechanizm tworzenia i wysyłki wiadomości e-mail (zbiorcza wysyłka faktur w formacie PDF, informacje o nadchodzących płatnościach i…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.06

Wiekowanie należności i zobowiązań (system FK) – w rozrachunkach księgowych dodano informację o wiekowaniu według daty płatności oraz według daty dokumentu…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.05

Deklaracje JPK-V7M/JPK-V7K – dodano obsługę miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK-V7, wraz z korektami. Produkcja max – na rozwinięciu technologicznym dodano informację…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.04

Wsparcie dla JPK-V7 – dodano mechanizmy oznaczania kartotek towarów/usług kodami GTU, a także przypisywania oznaczeń typów oraz kodów procedur transakcji do…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.03

Zmiana typu faktury – dodano wygodną funkcjonalność zmiany typu faktury sprzedaży (krajowa, eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa) oraz zakupu (krajowy, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe)…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.02

Kody CN (Nomenklatura Scalona) – dodano możliwość wprowadzania kodów CN na kartotekach wyrobów i usług i drukowania ich na dokumentach. Dokumenty…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.01

Deklaracje VAT – dodano obsługę nowych wersji deklaracji: VAT-7 (20) oraz VAT-7k (14). Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) – kompleksowa obsługa transakcji…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 7.00

JPK FA (2) – udostępniono w systemie obsługę nowej struktury JPK FA – wersja (2). Import wyciągów bankowych – dodano funkcjonalność…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.32

Sprawozdania księgowe – wprowadzono możliwość zapisu sprawozdań księgowych do formatu Excel XML. Blokada statusu dokumentu – dodano nowe uprawnienie użytkownika: blokowanie…

Czytaj więcej