Rozwinięcia technologiczne, planowanie produkcji

MagresNET wyposażony jest w rozbudowane, a zarazem przyjazne dla Użytkownika mechanizmy zarządzania produkcją.

System obsługuje dwustopniowe rozwinięcia technologiczne (materiały/półprodukty), plany produkcyjne oraz zamienniki surowcowe. Umożliwia ścisłą kontrolę kosztów produkcji, a także technologiczne rozliczenie produkcji.

Najważniejsze funkcje

  • wygodne tworzenie i modyfikację rozwinięć technologicznych dla produktów i półproduktów
  • prowadzenie rozwinięć wydajnościowych i na jednostkę produktu gotowego
  • kalkulacja aktualnych kosztów produkcji w oparciu o ostatnie ceny zakupu materiałów
  • technologiczne rozliczenie produkcji
  • tworzenie ogólnych i zmianowych planów produkcyjnych
  • kalkulacja i prognozowanie zapotrzebowania na materiały
  • zarządzanie zamiennikami surowcowymi
  • automatyczne rozchodowanie materiałów w oparciu o rozwinięcia technologiczne i przychody wyrobów gotowych
  • wykorzystanie dodatkowych jednostek norm technologicznych dla materiałów i produktów
  • zestawienia przychodu produktów i rozchodu materiałów, a także analiza odchyleń zużycia materiałów od norm

Korzyści

Wymierne oszczędności

związane z wprowadzeniem kontroli nad magazynem surowców

Możliwość prognozowania

zapotrzebowania na surowce w oparciu o plany produkcji

Wiarygodna ocena

zyskowności produkcji dzięki informacji o aktualnych kosztach surowcowych

Usprawnienie

i usystematyzowanie pracy działu produkcji

Poprawa dbałości

pracowników o powtarzalność procesu produkcyjnego

Optymalizacja

wielkości produkcji – informacja o naważce, wsadach do pieca, blachach, itd.

Ekrany MagresNET

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje