Przedsiębiorstwa wielooddziałowe

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych, MagresNET umożliwia firmom wielooddziałowym pracę on-line na wspólnej, centralnej bazie danych. Taka architektura systemu powoduje, że kierownictwo uzyskuje błyskawiczny dostęp do najbardziej aktualnych informacji o całym przedsiębiorstwie.

Najważniejsze funkcje

  • poszczególne oddziały zachowują daleko idącą autonomię: struktura magazynów, lista użytkowników, dedykowane raporty kasowe i bankowe, numeratory dokumentów, indywidualne ceny sprzedaży, itd.
  • użytkownicy zlokalizowani w oddziałach posiadają szereg ograniczeń i domyślnych ustawień, dzięki czemu uzyskują dostęp do informacji dotyczących jedynie ich oddziału (zgodnie z nadanymi uprawnieniami)
  • wyroby wytwarzane w poszczególnych oddziałach mogą posiadać zróżnicowane receptury produkcyjne
  • czynności wykonywane przez użytkowników (np. wystawianie dokumentów magazynowych, fakturowanie, rozliczanie dokumentów, zarządzanie produkcją, itd.) są automatycznie zapisywane na konto oddziału

Korzyści

Poprawa efektywności

zarządzania dzięki natychmiastowemu dostępowi on-line do danych całej firmy

Poprawa kontroli

nad należnościami i zobowiązaniami dzięki wspólnej bazie kontrahentów

Optymalizacja

stanów magazynowych dzięki przesunięciom towarów pomiędzy oddziałami

Ekrany MagresNET

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje