Rozliczenia z kontrahentami

MagresNET umożliwia prowadzenie kompleksowych rozliczeń z dostawcami i odbiorcami oraz precyzyjne śledzenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Najważniejsze funkcje

  • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupu poprzez zapłaty i wypłaty kasowe, bankowe oraz korekty specjalne
  • zestawiania i analizy rozliczeń (zobowiązania i należności, przeterminowane i nieprzeterminowane, rozliczone i nierozliczone, na dzień, za okres, w przedziałach czasowych, itd.)
  • wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty
  • równoległe prowadzenie dowolnej liczby raportów kasowych i bankowych
  • współpraca z systemami bankowymi – przelewy wychodzące i przychodzące

Korzyści

Błyskawiczna

informacja o ogólnej sytuacji finansowej firmy oraz o rozrachunkach z wybranym kontrahentem

Automatyzacja pracy

i skrócenie czasu obsługi wpłat od odbiorców i płatności do dostawców

Poprawa płynności

finansowej i redukcja skali zadłużenia Klientów dzięki możliwości efektywnej windykacji

Ekrany MagresNET

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje