kwiecień | 2016 | MagresNET

Archiwa: kwiecień 2016

MagresNET wersja: 6.11

Nazwy angielskie towarów – wprowadzono możliwość zdefiniowania drugiej, alternatywnej nazwy kartoteki, do wykorzystania na wydrukach w języku angielskim. Cenniki – dodano…

Czytaj więcej

Aktualizacja MagresNET on-line

Chcielibyśmy z przyjemnością poinformować, że od wersji 6.11 MagresNET dostępny jest nowoczesny, automatyczny tryb instalacji nowych wersji on-line. System MagresNET podlega stałej rozbudowie,…

Czytaj więcej

MagresNET wersja: 6.10

Archiwizacja kontrahentów i towarów – dodano automatyczne mechanizmy archiwizowania kartotek kontrahentów i towarów w oparciu o kryterium ostatniego wykorzystania na dokumencie. Awizo…

Czytaj więcej