MagresNET wersja: 7.14 | MagresNET
  • PZ-przyjęcie zewnętrzne (jednostki/opakowania) – na dokumencie PZ dodano przelicznik jednostek i opakowań (zastosowanie: gdy ilości na fakturze dostawcy wykazane są w jednostkach innych, niż podstawowe).
  • Analiza zatorów płatniczych – zestawienie zatorów płatniczych dostosowane zostało do regulacji prawnych obowiązujących w 2023 r.