CRM, SMS, promocje, programy lojalnościowe

MagresNET wyposażony jest w nowoczesne i przyjazne w obsłudze narzędzia do zarządzania kontaktami z kontrahentami (CRM), prowadzenia komunikacji poprzez SMS, a także obsługi promocji oraz programów lojalnościowych.

Najważniejsze funkcje

  • przechowywanie informacji i danych kontaktowych o osobach związanych z kontrahentami
  • śledzenia bieżących i planowanie przyszłych kontaktów z kontrahentami
  • tworzenie wiadomości SMS i ich wysyłka bezpośrednio z MagresNET do wskazanych grup osób
  • automatyczne tworzenie i wysyłka SMS informujących o przekroczonych terminach płatności za faktury
  • obsługa okresowych promocji cenowych dla wybranego asortymentu i kontrahentów
  • wsparcie dla prowadzenia i rozliczania programów lojalnościowych dla klientów

Korzyści

Poprawa komunikacji

z kontrahentami dzięki nowoczesnym mechanizmom CRM

Usprawnienie

i lepsze planowanie pracy działu handlowego i księgowego

Szybkie

dotarcie z informacją do klientów, sklepów firmowych, kierowców, itd. poprzez SMS

Mocniejsze

„przywiązanie” Klienta poprzez regularne stosowanie promocji

Nowe możliwości

wsparcia sprzedaży poprzez obsługę programów lojalnościowych

Poprawa płynności

finansowej dzięki automatycznym SMS o przeterminowanych płatnościach

Ekrany MagresNET

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje