MagresNET wersja: 7.07 | MagresNET
  • Wiadomości e-mail – wprowadzono kompleksowy mechanizm tworzenia i wysyłki wiadomości e-mail (zbiorcza wysyłka faktur w formacie PDF, informacje o nadchodzących płatnościach i przeterminowanych należnościach).
  • FK – rozliczanie kont zbiorczo – wprowadzono mechanizm zbiorczych rozliczeń według fragmentu opisu lub chronologicznie (np. rozliczanie zapłat z fakturami).
  • Trasy/kierowcy w widokach dokumentów – do konfiguratora widoku na listach wszystkich typów dokumentów dodano kolumnę 'Trasa/kierowca’.