MagresNET wersja: 7.11 | MagresNET
  • Dokumenty (konfigurator widoku) – na formatkach przeglądania dokumentów oraz w zapisie do formatu XML dodano kolumnę 'Pozycje’ (ilość linii na dokumencie).
  • CRM-osoba – na wszystkich typach dokumentów, na zakładce Inne, dodano możliwość przypisania osoby CRM z karty kontrahenta, która związana jest z dokumentem.
  • Kontrahenci (konfigurator widoku) – na formatce przeglądania kontrahentów rozbudowano możliwość konfiguracji o nowe kolumny: Kredyt, Waluta, Termin płatności. Nowe kolumny dostępne są także w zapisie do Excel XML.