Zmiana stawki VAT od 1 kwietnia 2024 | MagresNET

1 kwietnia 2024 stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze ulega zmianie powrotnej ze stawki 0% do stawki 5%.

MagresNET wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające zbiorczą modyfikację stawki VAT. Oto sugerowana kolejność prac w programie:

  1. 29/30 marca (ostatnie dni robocze miesiąca) wystawiamy faktury VAT za dostawy zrealizowane w marcu
  2. W punkcie: Menu główne | Narzędzia | Narzędzia administracyjne | Zmiana stawek VAT wykonujemy zbiorczą modyfikację stawki VAT (ze wskazaniem dotychczasowej i nowej stawki VAT)
  3. Po wykonaniu zmiany stawki VAT (jednak nie wcześniej) możemy wystawiać dokumenty sprzedaży na kwiecień ze stawką 5%

Bardzo ważne: po zmianie stawki na 5% nie należy odtwierdzać i modyfikować faktur marcowych wystawionych według stawki 0%

Ważne:
– cennik typu brutto (VAT odejmowany od ceny brutto) – zmiana stawki VAT nie powoduje automatycznej zmiany ceny sprzedaży
– cennik typu netto (VAT dodawany do ceny netto) – zmiana stawki VAT automatyczne uwzględniana jest na dokumentach sprzedaży