MagresNET wersja: 7.18 | MagresNET
  • KSeF – kompleksowa współpraca MagresNET z Krajowym Systemem e-Faktur: wysyłka faktur sprzedaży, odbieranie faktur zakupu, synchronizacja dokumentów oraz weryfikacja ich statusów w KSeF.
  • Przelewy bankowe (zbiorczo z listy zobowiązań) – dodano mechanizm zbiorczego tworzenia przelewów bankowych do dokumentów zakupu, w ramach analizy należności i zobowiązań.