MagresNET wersja: 7.19 | MagresNET
  • Zbiorcze rozliczanie dokumentów (kasa/bank) – w zestawieniu 'Należności i zobowiązania’ dodano możliwość zbiorczego rozliczania faktur i korekt wielu kontrahentów jednocześnie.
  • Koszyk dostawcy – nowy mechanizm umożliwiający przypisanie do dostawcy listy najczęściej zamawianych pozycji asortymentu. Koszyk dostawcy przyspiesza rejestrowanie dokumentów PZ-przyjęcie zewnętrzne oraz ZD-zamówienie do dostawcy.