MagresNET wersja: 6.07 | MagresNET

MagresNET wersja: 6.07

  • 12
  • 25 listopada 2015
  • Asortyment na WZ/FA według rodzaju towaru/usługi – podsumowanie asortymentowe pozycji WZ/FA rozbudowano o dodatkowe kryteria towarów i usług: Kategoria, Rodzaj.
  • Plan produkcji – materiały według ilości – na wydruku szczegółowego zapotrzebowania materiałowego, materiały i półprodukty sortowane są według ilości, w jakich przypadają na plan produkcyjny.