MagresNET wersja: 6.06 | MagresNET

MagresNET wersja: 6.06

  • 9
  • 2 listopada 2015
  • Plan produkcji – zapotrzebowanie na materiały w półproduktach – na wydruku zapotrzebowania na materiały i półprodukty szczegółowo, według pozycji, dodano informację o zapotrzebowaniu na materiały wchodzące w skład półproduktów.
  • Korekty zakupu – przeglądanie -formatka przeglądania faktur korygujących zakupu została rozbudowana o kryterium „Typ dokumentu”.