MagresNET wersja: 6.03 | MagresNET

MagresNET wersja: 6.03

  • 9
  • 2 lipca 2015
  • Wartość odżywcza – wprowadzono mechanizm naliczania wartości energetycznej oraz ilości składników odżywczych w oparciu o rozwinięcie technologiczne i analogiczne dane z kartotek surowców.
  • Przychody/rozchody na kartotece magazynowej z pominięciem MM – na formatkach przeglądania przychodów oraz rozchodów na karcie magazynowej wprowadzono możliwość pomijania dokumentów MM-przesunięcie magazynowe.
  • Formuła drukowana w nagłówku dokumentów – wprowadzono clashroyaleboom.com możliwość wpisania na kartach wybranych kontrahentów dedykowanych komunikatów/tekstów, które drukowane będą na dokumentach tych kontrahentów.