Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 | MagresNET

1 lipca 2020 wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT. MagresNET wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające zbiorczą zmianę stawek VAT:

  1. opcjonalnie Na liście systemowej tworzymy nowe kategorie towarów symbolizujące zmianę stawek, np.: 8->5, 23->5
  2. opcjonalnie Korzystając z mechanizmu zarządzania kategoriami towarów i usług (Menu główne | Kartoteki | Zarządzanie kategoriami), przypisujemy odpowiednie kategorie do kartotek objętych zmianami stawek
  3. W punkcie Menu główne | Narzędzia | Narzędzia administracyjne | Zmiana stawek VAT wykonujemy modyfikacje stawek – oddzielnie dla całej stawki, lub dla każdej utworzonej w pkt 1 kategorii

Ważne:
– podczas wystawiania nowych dokumentów system wykorzystuje aktualne stawki VAT z kartotek towarowych
– podczas tworzenia FZ do PZ lub FA do WZ system wykorzystuje stawkę VAT zapisaną w dokumencie źródłowym
– dokumenty na lipiec powinny być wystawiane już według nowej, zmienionej stawki VAT