MagresNET wersja: 7.05 | MagresNET
  • Deklaracje JPK-V7M/JPK-V7K – dodano obsługę miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK-V7, wraz z korektami.
  • Produkcja max – na rozwinięciu technologicznym dodano informację o maksymalnej ilości produktu możliwej do wyprodukowania z każdego z surowców przy aktualnym poziomie zapasu magazynowego.
  • Polecenie wyjazdu – dodano możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy WZ, FA oraz PLW w ramach mechanizmu dokumentów związanych.