MagresNET wersja: 7.04 | MagresNET
  • Wsparcie dla JPK-V7 – dodano mechanizmy oznaczania kartotek towarów/usług kodami GTU, a także przypisywania oznaczeń typów oraz kodów procedur transakcji do dokumentów.
  • Nowy kontrahent (maksymalny kredyt) – wprowadzono domyślną wysokość maksymalnego kredytu dla nowozakładanego w systemie kontrahenta.
  • Wiele ZD realizowanych przez jeden PZ – do pojedynczego dokumentu PZ dodano możliwość przypisania wielu dokumentów ZD.