MagresNET wersja: 7.03 | MagresNET
  • Zmiana typu faktury – dodano wygodną funkcjonalność zmiany typu faktury sprzedaży (krajowa, eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa) oraz zakupu (krajowy, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe) w trakcie tworzenia dokumentu.
  • Zmiana stawek VAT – rozbudowano mechanizm zbiorczej zmiany stawek VAT dla wybranych grup wyrobów.
  • Teksty stałe – wprowadzono możliwość dodawania tekstów stałych z listy do pola 'Uwagi’ na dokumentach, remanentach oraz planach produkcji.