MagresNET wersja: 7.02 | MagresNET
  • Kody CN (Nomenklatura Scalona) – dodano możliwość wprowadzania kodów CN na kartotekach wyrobów i usług i drukowania ich na dokumentach.
  • Dokumenty anulowane – dodano ustawienie programu zmieniające domyślny sposób postępowania z dokumentami anulowanymi. Jeżeli anulowany dokument jest ostatni na liście, system może zablokować jego usunięcie.
  • Korekty do faktur zaliczkowych – w ustawieniach programu wprowadzono domyślny numerator dla korekt do faktur zaliczkowych.