MagresNET wersja: 7.01 | MagresNET
  • Deklaracje VAT – dodano obsługę nowych wersji deklaracji: VAT-7 (20) oraz VAT-7k (14).
  • Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) – kompleksowa obsługa transakcji MPP (atrybut MPP dla towarów i usług, wsparcie w identyfikacji MPP na dokumentach sprzedaży, zakupu i korektach, dalsze ułatwienia dla rozliczeń typu split payment).
  • Biała lista podatników VAT – dodano mechanizm sprawdzający numer konta bankowego kontrahenta na białej liście podatników VAT.