MagresNET wersja: 6.32 | MagresNET
  • Sprawozdania księgowe – wprowadzono możliwość zapisu sprawozdań księgowych do formatu Excel XML.
  • Blokada statusu dokumentu – dodano nowe uprawnienie użytkownika: blokowanie statusu dokumentu. Uprawnienie działa niezależnie od uprawnienia do zatwierdzania/odtwierdzania dokumentów.
  • Ustalanie cennika – wprowadzono wygodny mechanizm ustalania nowych i zmiany istniejących cen sprzedaży bezpośrednio z poziomu listy towarów.