MagresNET wersja: 6.30 | MagresNET
  • Konfiguracja kolumn (ustawienia użytkownika) – wprowadzono mechanizm automatycznego zapamiętywania rozmiarów i położenia wybranych okien i formatek, szerokości i kolejności kolumn, a także ukrywania/odkrywania kolumn na formatkach.
  • Zamówienia (wydruk seryjny) – wprowadzono wydruk seryjny dokumentów ZO-zamówienie od odbiorcy oraz ZD-zamówienie do dostawcy.