MagresNET wersja: 6.29 | MagresNET
  • Płatność podzielona – wprowadzono mechanizm wsparcia dla obsługi płatności podzielonej (ang. split payment).
  • Analiza zapłat – powiązane dokumenty – dodano wydruk prezentujący listę zapłat wraz z numerami dokumentów, które zostały przez te zapłaty rozliczone.
  • Kopiowanie cen z promocji na cennik – umożliwiono wygodną, automatyczną aktualizację zwrotną cennika podstawowego poprzez kopiowanie danych z promocji.