MagresNET wersja: 6.26 | MagresNET
  • Ustawienia użytkownika – dodano ustawienie domyślnej kategorii kontrahenta oraz grupy towarowej, którą program sugeruje podczas wyszukiwania i wyboru kontrahenta/towaru.
  • Kontrahenci według km na trasie – wprowadzono możliwość przeglądania kontrahentów z wybranej trasy według kryterium 'Km na trasie’.
  • Produkcja (kartoteki archiwalne) – na formatce edycji rozwinięcia technologicznego dodano możliwość wyłączenia prezentacji kartotek archiwalnych surowców.