MagresNET wersja: 6.24 | MagresNET
  • Przeglądanie dokumentów – rodzaj daty – na formatkach przeglądania dokumentów dodano ustawienie rodzaju daty (w zależności od typu dokumentu może być to: data sprzedaży, data wpływy, data zamówienia, itd).
  • Status podatnika VAT / VIES – na karcie kontrahenta dodano funkcję weryfikacji statusu podatnika VAT (podmioty krajowe) oraz VAT EU w systemie VIES (podmioty z obszaru UE).