MagresNET wersja: 6.22 | MagresNET
  • Przeglądanie kontrahentów – dodano możliwość przeglądania kontrahentów według kryterium Rodzaj ceny.
  • Zamówienie do dostawcy – umożliwiono modyfikację ilości zamówionych w drodze na karcie towaru, a także przechowywanie informacji o anulowanych ilościach w drodze.
  • Plany produkcji – na planie produkcji dodano obsługę daty realizacji, wraz z możliwością przeglądania planów według daty realizacji i wyświetlaniem daty na formatce przeglądania planów produkcji.