MagresNET wersja: 6.20 | MagresNET
  • Faktury zbiorcze z WZ – procedurę automatycznego tworzenia faktur zbiorczych z dokumentów WZ rozbudowano o kryteria: Kontrahent, Trasa/kierowca.
  • Promocje – dodano możliwość blokowego nadawania jednolitej ceny dla wielu wyrobów oraz blokowego usuwania pozycji z promocji.
  • JPK_VAT (korekta) – dodano możliwość tworzenia pliku – korekty JPK_VAT.