MagresNET wersja: 6.11 | MagresNET

MagresNET wersja: 6.11

  • 9
  • 20 kwietnia 2016
  • Nazwy angielskie towarów – wprowadzono możliwość zdefiniowania drugiej, alternatywnej nazwy kartoteki, do wykorzystania na wydrukach w języku angielskim.
  • Cenniki – dodano możliwość tworzenia cenników jedynie dla towarów ze zdefiniowanym, wybranym cennikiem.
  • CRM – priorytet – na formatce pojedynczego kontaktu oraz planowania i przeglądania kontaktów w CRM dodano oznaczenie priorytetu (Ważność: wysoka).