Koszty eksploatacji samochodów | MagresNET

System MagresNET wyposażony został w mechanizmy ułatwiające rozliczenie kosztów eksploatacji samochodów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od stycznia 2019 roku.

MagresNET KPiR – system umożliwia określenie progu procentowego, według którego kwota netto wraz z częścią podatku VAT transmitowana jest do Książki Przychodów i Rozchodów.

MagresNET FK – schematy księgowania rozbudowane zostały o możliwość określenia mnożników dla kwot dekretowanych na konta w FK.

.