MagresNET wersja: 6.19 | MagresNET
  • Realizacja ZD <-> PZ – na powiązanych dokumentach ZD oraz PZ dodano ilościowe zestawienie pozycji nadmiarowo dostarczonych, braków oraz % realizacji ZD.
  • KPiR – dodano mechanizm kopiowania pola ‚Opis’ z karty kontrahenta do pola ‚Uwagi’ na dokumentach zakupowych. Rozbudowano opcje transmisji z Rejestrów VAT.