Aktualności

Koszty eksploatacji samochodów

System MagresNET wyposażony został w mechanizmy ułatwiające rozliczenie kosztów eksploatacji samochodów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od stycznia 2019 roku. MagresNET…

Płatność podzielona

Płatność podzielona (ang. split payment) to mechanizm płatności za faktury, w ramach którego kwota VAT wpływa na dedykowany rachunek bankowy VAT,…

Więcej

Rozwój MagresNET

MagresNET wersja: 6.31

  • Ustalanie cennika – wprowadzono wygodny mechanizm ustalania nowych i zmiany istniejących cen sprzedaży bezpośrednio z poziomu listy towarów.
  • Plany produkcji – dodano mechanizm zatwierdzania, odtwierdzania i usuwania dokumentów PP-plan produkcji.
  • Koszty uzyskania przychodu – (Rejestry VAT, KPiR, FK) – dodano możliwość określenia progu %, według którego poniesione koszty zaliczane są w poczet kosztów podatkowych.
Więcej

Zamów wersję demonstracyjną MagresNET

W celu bliższego zapoznania Użytkowników z funkcjonalnościami MagresNET, udostępniamy przyszłym Klientom bezpłatne wersje demonstracyjne systemu.