Aktualności

Rozwój technologiczny MagresNET

W związku z wdrożeniem najnowocześniejszych rozwiązań programistycznych Microsoft, MagresNET w wersji 7.00 wymaga instalacji na stacjach roboczych nowych wersji komponentów systemowych:…

Koszty eksploatacji samochodów

System MagresNET wyposażony został w mechanizmy ułatwiające rozliczenie kosztów eksploatacji samochodów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od stycznia 2019 roku. MagresNET…

Więcej

Rozwój MagresNET

MagresNET wersja: 7.00

  • JPK FA (2) – udostępniono w systemie obsługę nowej struktury JPK FA – wersja (2).
  • Import wyciągów bankowych – dodano funkcjonalność importu zapisów do raportu bankowego z formatu PKO BP (MT 940).
  • MagresNET FK – schematy księgowania – dla elementów: ‘Opis’ oraz ‘Opis pozycji księgowania’ w definicji schematu księgowania wprowadzono możliwość dodania parametru ‘Numer powiązanej faktury na zaliczkę’.
  • Rozwój technologiczny – wersja 7.00 wymaga instalacji na stacjach roboczych nowych wersji komponentów: Microsoft .NET Framework oraz SAP Crystal Reports.
Więcej

Zamów wersję demonstracyjną MagresNET

W celu bliższego zapoznania Użytkowników z funkcjonalnościami MagresNET, udostępniamy przyszłym Klientom bezpłatne wersje demonstracyjne systemu.