MagresNET wersja: 6.17 | MagresNET
  • JPK (2) – zaktualizowano struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego do wersji 2.0.
  • KPiR – zaktualizowano wydruk KPiR, dodano obsługę nowej kolumny (koszty badawczo-rozwojowe), zmodyfikowano transmisję dokumentów z Rejestrów VAT do KPiR (kwota netto powiększana jest o kwotę VAT nie podlegającą zwrotowi).